METODY PRACY

Metoda Vojty

Metoda Vojty to metoda neurofizjologiczna obejmującą część diagnostyczną – oceniającą rozwój ośrodkowego układu nerwowego dziecka oraz część terapeutyczną. Podczas badania terapeuta obserwuje i analizuje motorykę spontaniczną u niemowląt w pozycji na plecach oraz na brzuchu, a także reakcje ułożeniowe w postaci charakterystycznych zawieszeń.

Jest to metoda usprawniania ruchowego określana także jako terapia odruchowej lokomocji, stworzona w latach 60–tych przez czeskiego neuropediatrę dr Vaclava Vojtę.

Terapię metodą Vojty mogą prowadzić terapeuci z międzynarodowym certyfikatem IVG oraz przygotowani pod ich okiem rodzice.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA
WAD STÓP U DZIECI NA PODSTAWACH
NEUROFIZJOLOGICZNYCH
WG ZUKUNFT-HUBER

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka.

Stanowi ona podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających przykurczone struktury. W celu utrwalenia uzyskanych efektów, stosuje się funkcjonalne bandażowanie stopy.

MEDEK

MEDEK jest Dynamiczną Metodą Stymulacji Kinetycznej (ang. „Dynamic Method of Kinetic Stimulation”). Jest to metoda fizjoterapii stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu. Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa w latach 1971-1976 we współpracy z fizjoterapeutką Ester Fink.

Terapia MEDEK opiera się na grawitacji, która uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania.

Integracja strukturalna
czaszki - Sharon Wheeler

Metoda terapii polega na pracy na czaszce, która może bardzo skutecznie wpłynąć na jej kształt i występujące asymetrie. Poprzez delikatne i precyzyjne ruchy obrotowe i równoważące terapeuta dokonuje zmian napięciowych w obszarze poszczególnych warstw powięziowych. Poprzez te zmiany wpływa na relacje elementów kostnych oraz ich wewnętrzne naprężenia i deformacje. Sharon Wheeler uczennica Idy Rolf rozwinęła pracę na czaszce w kierunku delikatnego odkształcania asymetrii głowy u dzieci.

Uwalnianie
nerwowo-powięziowe

Zoga Therapy w Pediatrii

Jest to metoda pracy manualnej. Techniki uwalniania tkanek miękkich podparte umiejętnością precyzyjnej oceny strukturalnej i funkcjonalnej organizmu. Metoda ta stanowi bardzo dobre przygotowanie i uzupełnienie terapii neurorozwojowej.

Terapia Cranio-sacralna

4 moduły

Terapia czaszkowo-krzyżowa (CranioSacralna) jest subtelną formą pracy z ciałem. Służy wzmocnieniu i zaktywowaniu naturalnych sił organizmu, prowadzących do odbudowy zdrowia. Głównym celem terapii jest pobudzenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w ośrodkowym układzie nerwowym, a także innych płynów w ciele, poprzez regulację autonomicznego układu nerwowego.

Kinesio-taping

Kinesiotaping (ang. Kinesiology Taping), zwany także plastrowaniem dynamicznym, to jedna z metod terapeutycznych wykorzystywanych w pediatrii. Jest to oklejanie specjalnymi, elastycznymi taśmami ściśle określonych obszarów ciała. Twórcą jest japoński chiropraktyk dr Kenzo Kase, który opracował materiał do produkcji taśm oraz sposoby aplikacji, uwzględniając różne dysfunkcje, nie tylko w obrębie narządu ruchu, ale również układu limfatycznego, czy możliwości wykorzystania w terapii blizn czy terapii logopedycznej. W pediatrii metoda ta stanowi uzupełnienie terapii neurorozwojowej.